Home

Collega’s aan het woord

Bij Fedasil werken zo'n 2.200 werknemers, verdeeld over de opvangcentra, het aanmeldcentrum, de hoofdzetel en de regionale kantoren. Zij voeren velerlei verschillende taken uit: van ondersteunende functies als financiën, ict, operationele diensten… op de hoofdzetel tot functies met dagelijks contact met asielzoekers in de centra als sociaal werkers, verpleegkundigen… Om je een beter beeld te geven van de verscheidenheid dat werken bij Fedasil inhoudt, kan je op deze pagina elke getuigenissen vinden van collega’s bij Fedasil.