Home

Terugkeerreis

Voor de organisatie van de reis werkt Fedasil samen met IOM (Internationale Organisatie voor Migratie), die de vluchten boekt en de migranten van vertrekpunt, via eventuele tussenstops, tot aan de eindbestemming, begeleidt.

Het programma voor vrijwillige terugkeer richt zich tot migranten van allerlei afkomst. De terugreis gebeurt doorgaans met het vliegtuig. Voor Europese landen  zonder visumverplichting gebeurt de terugkeer met de bus (bijvoorbeeld terugkeer naar de Balkanlanden, met uitzondering van Kosovo en Albanië).

Een vlotte terugkeer

Alles wordt in het werk gesteld om de hindernissen voor migranten in de periode tussen hun beslissing om terug te keren en hun effectieve terugkeer uit de weg te ruimen:

  • IOM organiseert de reis en boekt de vlieg- of bustickets tot aan de eindbestemming.
  • De begeleiders houden de migranten op de hoogte.
  • Migranten die zich in een moeilijke situatie bevinden kunnnen terecht in tijdelijke noodopvangplaatsen.
  • IOM ziet toe op de terugbetaling van de reisdocumenten.
  • IOM betaalt ook de vervoersonkosten terug die de migranten  moeten maken om zich naar de luchthaven of het station te begeven (tot 50 EUR per persoon).
  • IOM voorziet onthaal en begeleiding bij vertrek en aankomst. Voor personen die zich niet alleen kunnen verplaatsen, is er vervoer.

Het programma omvat ook een terugkeerpremie van 250 EUR per volwassene (125 EUR voor minderjarigen), die bij het vertrek wordt toegekend. Deze premie wordt enkel toegekend aan onderdanen van landen die aan de visumplicht onderworpen zijn: de EU-lidstaten en de Balkanlanden, inclusief Kosovo, behoren dus niet tot deze categorie.

Praktisch

De migranten wordt gevraagd om zich op voorhand aan het vertrekpunt  te melden: drie uur vóór het vertrek in de luchthaven en een half uur op voorhand aan het Station Brussel-Noord voor busreizen. Bij het vertrek dragen de terugkeerders de plastic zak van IOM op een zichtbare manier, zodat ze makkelijk herkenbaar zijn.

Plastic zak van de IOM