Home

Laura, beheerscontroleur voor de dienst Financiën

“Ik was niet specifiek op zoek naar een job bij Fedasil en rolde er dus eerder toevallig in. Mijn studies had ik net afgerond en ik was op zoek naar een eerste werkervaring. Met mijn studies management school kon ik alle kanten uit maar toen ik de functiebeschrijving las op de website van Fedasil, dacht ik bij elke zin: dit is het dat ik wil doen. De waarden die beschreven stonden, kwamen ook overeen met mijn persoonlijke waarden, dus ik heb de sprong dan gewaagd.

Ik hou van het cijfermatige van mijn werk, het ritmische werk dat elkaar opvolgt en het zoeken naar oplossingen: elke maand vragen we aan de diensten van de hoofdzetel om een prospectie te doen van hun huidige en toekomstige uitgaven. Dat checken we vervolgens: klopt dit met wat oorspronkelijk voorzien was en met wat uitgegeven is? Sommige diensten of centra vragen om een herziening van hun budget. Dan is het aan ons om te kijken wat mogelijk is of we moeten hen vragen om te verantwoorden waarom ze bepaalde uitgaven hebben gedaan of willen doen. Dat maakt je soms wel een beetje de boeman, maar iedereen begrijpt natuurlijk dat dit werk belangrijk is en moet gebeuren.

We verzamelen alle noden van Fedasil (de federale centra, de hoofdzetel, partners, EU-projecten) om zo middelen te vragen aan de overheid volgens de budgettaire cyclus die we moeten volgen. 

Als beheerscontroleur werken niet zozeer specifiek voor één centrum en kunnen dus de vragen beantwoorden vanuit het volledige opvangnetwerk. Deze contacten met de opvangcentra zorgen ervoor dat we de realiteit van het terrein goed kunnen vatten: hun noden, de moeilijkheden… Wel hebben we elk onze thematische specialiteit: de catering voor de opvangcentra, het vervoer…

Ik vind mijn werk gevarieerd want elke dag moet je verschillende analyses maken, nadenken hoe je omgaat met bepaalde situaties, hoe je ervoor kan zorgen dat alles klopt. De mini-uitdagingen van elke dag zijn de toffe projecten waarvoor je het doet.”