Home

Roselène, sociaal assistent in het aanmeldcentrum

Roselène werkt als sociaal assistent in ‘blok oranje’ van het aanmeldcentrum. Blok oranje? “In onze blok vangen we veel alleenstaande vrouwen op, families en minderjarigen. Het gaat om een kwetsbaar publiek, LGBTIQ+… Veel mensen wensen me succes als ze horen wat ik doe als job en hebben vaak veel vragen zoals bijvoorbeeld ‘Zijn de mensen wel aardig?’ Ik vind dat altijd een gekke vraag: hebben ze dan niet door dat het om normale mensen gaat?

Ik hou echt van mijn werk: het gaat om een interessante doelgroep die van overal ter wereld komt. Ik leer dus altijd iets bij. Sommigen hebben soms ontzettend zware dingen meegemaakt. Dat doet een mens relativeren. Dagelijkse futiliteiten worden nietig als je hoort wat sommigen hebben doorstaan. Soms zijn er personen bij die slachtoffer zijn van mensenhandel, mensen die hun familie kwijtgeraakt zijn en zoeken. Een week geleden ontmoette ik zo een LGBTIQ+ vrouw die me haar enorm zware verhaal deed. Ze werd met de vinger gewezen, ook door haar familie en had veel geleden. Toch sprak ook haar verhaal ook veel kracht. Alles wat ze had meegemaakt en de haat die ze had ondervonden wou ze nu omzetten in een positieve kracht om door te gaan.

Die dingen blijven je bij.”

Roselène werkt in het aanmeldcentrum van Fedasil. Het aanmeldcentrum bevindt zich in de gebouwen van het Klein Kasteeltje en is een uniek aanmeldpunt waar mensen hun verzoek om internationale bescherming in België (een ‘asielaanvraag’), moeten indienen.