Home

Marlène, sociaal begeleidster van niet-begeleide minderjarige vluchtelingen in Florennes

“Ik hou van dit werk omdat het rond het menselijke draait. Je bent voortdurend in contact met onze 60 minderjarigen, maar ook met collega’s van mijn dienst en andere diensten, de volwassen bewoners van het centrum. Ik kom elke dag met meer dan 100 mensen in contact!

Ik ben Marlène en ik werk als opvoedster voor de niet-begeleide minderjarigen in het opvangcentrum van Florennes. Hoewel ons werk beschreven wordt als ‘de omkadering van de jongeren’ en dat ons voornaamste doel blijft, is elke werkdag totaal verschillend en houden we ons tientallen verschillende taken bezig zoals informatie-uitwisseling met collega’s, de jongeren wakker maken tijdens het schooljaar, de begeleiding van de jongeren tijdens medische afspraken, aan vergaderingen deelnemen, de contacten met de schooldienst…

Je maakt veel mooie momenten mee hier. Soms gaat het om het werk: een project dat je mee helpt opstarten, zoals onze ‘Intermenadag’. Dan komen alle niet-begeleide minderjarigen uit Wallonië en Brussel samen en zo ontstaan er mooie ontmoetingen. Andere momenten zijn persoonlijker. Zo herinner ik me een jong meisje van toen ik nog in Rixensart werkte, dat een gedwongen huwelijk in haar land van herkomst had ontvlucht, vergezeld van de jongen van wie ze hield. Ze raakten jammer genoeg gescheiden tijdens hun vlucht. Ze kwam zwanger in het centrum aan en zette alles op alles om hem terug te vinden. We waren er getuige van toen ze elkaar voor het eerst opnieuw zagen. Dat was een onwaarschijnlijk moment. Ik weet nog hoe heel het team zakdoeken nodig had die dag.”