Home

Cijfers

Opvangnetwerk

Op 21 september 2020 beschikt Fedasil, samen met de partnerorganisaties, over een opvangcapaciteit van 27.728 plaatsen, verdeeld over collectieve centra en individuele woningen. Er worden 23.642 personen opgevangen, dit komt overeen met een bezettingsgraad van 85%.

Vrijwillige terugkeer

Tot en met augustus 2020 keerden 1.117 personen vrijwillig terug naar hun herkomstland. De voornaamste bestemmingen zijn Brazilië, Georgië, Oekraïne en Roemenië. Gezien de huidige pandemie van COVID-19 zijn vrijwillige terugkeerreizen naar sommige landen van herkomst afgelast. Meer informatie in het verslag in bijlage.

Hervestiging van vluchtelingen

Sinds 2013 heeft België een structureel hervestigingsprogramma en engageert ons land zich ertoe om elk jaar een aantal kwetsbare vluchtelingen op te vangen. Sindsdien zijn er 3.290 vluchtelingen hervestigd in België, waaronder 2.896 Syrische vluchtelingen en 315 Congolese vluchtelingen.