Home

Projecten

Voor de internationale projecten, raadpleeg de rubriek  Fedasil, Europese Unie en terugkeer.

 

Elk jaar financiert Fedasil verschillende projecten rond vrijwillige terugkeer en re-integratie. Langs de ene kant zijn er de lokaal verankerde projecten waarmee we een breed publiek aan migranten en verenigingen in België bereiken met informatie over vrijwillige terugkeer. Langs de andere kant zijn er de projecten die meer rond re-integratie draaien en specifieke hulp bieden in bepaalde landen van herkomst.

CONEX netwerk

Fedasil werkt samen met lokale overheden en organisaties, onder andere de steden Antwerpen, Gent, Charleroi en Luik en de gemeente Anderlecht, alsook organisaties in Brussel en Antwerpen. Hun rol: ervoor zorgen dat hun verschillende administratieve diensten en de verschillende organisaties actief in de regio goed geïnformeerd zijn over het programma vrijwillige terugkeer. Deze kunnen dan op hun beurt migranten informeren en hen doorverwijzen naar de kantoren waar vrijwillige terugkeer georganiseerd wordt.

Aanpak terugkeerlanden

Op het vlak van re-integratie streeft Fedasil naar een nieuwe aanpak voor sommige terugkeerlanden. Deze aanpak wil complementair zijn aan het bestaande re-integratieprogramma en biedt een antwoord op de specifieke behoeften van vrijwillige terugkeer en re-integratie in een bepaald land van herkomst. De verschillende methodes worden uitgevoerd door de twee partners van Fedasil voor de re-integratie: de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) en Caritas International. Een migrant die vrijwillig terugkeert naar een van deze landen en die toegang heeft tot steun bij de re-integratie kan dus vragen om specifieke steun te krijgen. In functie van het land in kwestie kan deze steun bestaan uit een tijdelijke opvang bij de aankomst, een actieve opvolging bij het zoeken naar werk, in contact brengen met begeleiders voor micro-business en met andere personen die een gelijkaardige activiteit hebben ontwikkeld enz.

Bekendheid en imago van vrijwillige terugkeer

De KU Leuven voerde in 2015 een bevraging uit omtrent de bekendheid en het imago van vrijwillige terugkeer bij migranten die illegaal in ons land verblijven en hun (formele en informele) vertegenwoordigers. Deze bevraging bestreek de regio Antwerpen en de regio Brussel. De projectverantwoordelijken hebben op basis van de resultaten gerichte aanbevelingen geformuleerd.

Meer weten: resultaten van de enquête