Home

Partners en netwerken

UNHCR

Het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties (UNHCR) werd op 14 december 1950 door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in het leven geroepen. De opdracht van het agentschap bestaat erin het internationale optreden ter bescherming van vluchtelingen aan te sturen en te coördineren en oplossingen aan te reiken voor de wereldwijde vluchtelingenproblematiek.

Op die manier wil UNHCR de rechten en het welzijn van de vluchtelingen waarborgen. UNHCR stelt alles in het werk opdat iedereen het recht kan uitoefenen om internationale bescherming te verzoeken en een veilige toevlucht te vinden in een andere staat.

Naar de website van het UNHCR.

EMN

Het Europees migratienetwerk (EMN) speelt in op de informatiebehoefte van de Europese instellingen en de overheden en instellingen van de lidstaten, door actuele, objectieve, betrouwbare en vergelijkbare informatie te verschaffen over internationale bescherming en migratie, met als doel de beleidsvorming binnen de EU te ondersteunen.

De diensten van de Commissie staan in voor de coördinatie van het EMN, in samenwerking met nationale contactpunten die elke lidstaat, dus ook België, aanduidt.

Naar de website van het EMN-netwerk.

IOM

De Internationale Organisatie voor Migratie, opgericht in 1951, is de leidingnemende intergouvernementele organisatie op het vlak van migratie. Ze werkt nauw samen met haar gouvernementele, intergouvernementele en niet-gouvernementele partners. De organisatie telt 151 lidstaten, waaronder België. Fedasil werkt onder andere met het IOM samen rond vrijwillige terugkeer, re-integratie en hervestiging van vluchtelingen.

Naar de website van IOM.