Home

David, medewerker van Reach Out

Waarom collega David trots is om deel uit te maken van het Reach Out team? Dat vertelt hij je hieronder met plezier!

“Team Reach Out werd begin 2020 opgericht, om migranten te bereiken die buiten het reguliere opvangnetwerk vallen. Voor deze doelgroep is het, i.t.t. bewoners van opvangcentra bijvoorbeeld, vaak veel minder evident om vlot correcte en actuele informatie te verkrijgen. Ons mobiele team is de afgelopen periode enorm gegroeid: we kregen er niet alleen heel wat collega’s bij, maar ook onze aanpak ziet er nu anders uit.

In de beginperiode, bereikten we onze doelgroep vooral door de straat op te gaan in Brussel en plekken zoals het Maximiliaanpark of het Noordstation op te zoeken. Daar spreken we mensen aan en nemen we uitgebreid de tijd om naar hun verhaal te luisteren en te ontdekken wat hun noden zijn. Dat blijft onze kernactiviteit, maar vandaag gaan we verder: in Vlaanderen en Brussel zetten we nu ook meer en meer in op permanenties op plekken waar onze doelgroep aanwezig is.

Zo ben ik bijvoorbeeld elke vrijdag te vinden in De Nomade Leuven, in Leuven, mijn thuisstad. De Nomade is een open onthaalhuis voor nieuwkomers waar verschillende diensten, die werken rond migratie, samenhuizen en mensen met vragen en noden proberen verder te helpen in een rustige omgeving. Hoe langer ik er ben, hoe meer migranten en andere organisaties uit de stad weten dàt ik er ben en wat ik voor hen kan doen.

Wat ik doe, moet absoluut gerelativeerd worden: ik verricht geen wonderen. Maar ik bén er wel voor mensen, mensen die zich vaak eenzaam en niet gehoord voelen. Ik zorg ervoor dat ze zich terug “mens” voelen en bekijk samen met hen wat hun rechten zijn en welke mogelijkheden er bestaan op vlak van opvang, internationale bescherming, sociale ondersteuning of vrijwillige terugkeer.”