Home

Aankopen en overheidsopdrachten

Aankopen bij Fedasil vallen onder de wetgeving betreffende de overheidsopdrachten.

Overheidsopdrachten

Als overheidsorganisatie vallen de aankopen van Fedasil onder de wetgeving betreffende de overheidsopdrachten. Op deze manier kan Fedasil werken, leveringen en diensten verkrijgen om de goede werking van de organisatie te garanderen door middel van het afsluiten van contracten.

In principe en voor de meerderheid van zijn aankopen, ook van beperkte waarde (minder dan €30.000), gebruikt Fedasil de website my.publicprocurement.be. Hier kunnen de ondernemers op de hoogte gebracht worden van de behoeften van Fedasil.

Wil u deelnemen aan een overheidsopdracht die door Fedasil gelanceerd wordt?

Fedasil gebruikt voor de meerderheid van zijn aankopen, ook van beperkte waarde, de website my.publicprocurement.be. Deze portaalsite voor aanbestedende overheden bevat twee applicaties:

  • E-Notification is de website waarop Fedasil zijn aankondigingen publiceert en de opdrachtdocumenten ter beschikking stelt van de ondernemingen.
  • E-Tendering is de site waarop de inschrijvers uitgenodigd worden om hun offerte elektronisch in te dienen.

Fedasil houdt geen lijst bij van potentiele inschrijvers.

e-procurement

Wil u onze Deontologische code die toepasbaar is bij onze aankopen raadplegen?

Fedasil heeft een specifieke deontologische code bij zjn aankopen opgesteld, die de waarden en algemene principes toepasbare bij de aankopen aangeeft. In 2017 heeft die code een award gekregen in het kader van de EBP National tender day (2de plaats).

Heeft u een vraag betreffende een concrete overheidsopdracht?

Neem contact met de dienst Overheidsopdrachten: supportMP@fedasil.be

Download(s): 
PDF icon fedasil_deontologische_code_aankopen.pdf