Accueil

België vangt 18 jongeren uit Griekenland op

08/09/2020
18 jonge asielzoekers zijn in augustus uit Griekenland aangekomen in het kader van een herplaatsing (relocatie). Fedasil Steenokkerzeel zorgde mee voor de eerste opvang.

Duizenden vluchtelingen verblijven in Griekenland in overvolle opvangkampen, in afwachting van de behandeling van hun asielaanvraag. Onder hen ook heel wat niet-begeleide minderjarigen met een kwetsbaar profiel.

In mei engageerde de federale regering zich ertoe om 18 minderjarigen over te laten brengen en in België op te vangen. Dit gebeurde na de vraag van de Europese Commissie aan de lidstaten om inspanningen te leveren om inspanningen te leveren en zo de druk op Griekenland te verminderen.

Een gedeelde zorg

De 18 jongeren kwamen op 4 augustus op de luchthaven in Zaventem toe. Ze verbleven reeds meerdere maanden in kampen voor migranten op de Griekse eilanden – meer bepaald in de hotspots van Lesbos en Samos. Ze waren daar alleen, zonder ouders of voogd. Het gaat om 17 jongens en 1 meisje. De jongste is 9 jaar, de oudste is net 18 geworden. Ze zijn afkomstig uit verschillende landen: Afghanistan, Syrië, Iran, Somalië en Guinée. Bijna allemaal hebben ze een zware rugzak vanuit het thuisland, een levensgevaarlijke reis achter de rug, waarbij overleven centraal stond.

Een zoektocht op maat

De jongeren werden verdeeld over de 3 Brusselse OOC’s van Fedasil. Na een observatieperiode op maat met de nodige psychologische en medische opvolging, vertrekken de jongeren na maximaal een maand naar een aangepaste plaats binnen het opvangnetwerk of binnen jeugdzorg. Daarnaast wordt gekeken naar een eventuele hulpvraag rond gezinshereniging of psychologische hulp.