Accueil

Gent Boot

07.12.2023
Nieuw opvangcentrum Gent Muink opent in januari 2024.
27.09.2023
In samenwerking met de Fietsambassade.

Over het centrum

Het opvangcentrum Gent Boot is één van de Belgische centra voor verzoekers om internationale bescherming die rechtstreeks worden beheerd door Fedasil. Het opende in 2020 in de haven van Gent. De opvang gebeurt in een ‘ponton’, een drijvende opvangstructuur die ligt aan de Rigakaai. 

240 plaatsen, 50 werknemers

In het opvangcentrum Gent Boot staat een ervaren team van professionele medewerkers in voor de begeleiding van de bewoners. Het opvangcentrum kan plaats bieden aan maximum 240 personen. Hiervan zijn 40 personen niet-begeleide minderjarigen. Tijdens de asielcrisis van 2015 werd het centrum al een keer uitgebaat door een privépartner. Deze keer beheert Fedasil het opvangcentrum zelf.

Open opvangcentrum

Het tijdelijke opvangcentrum Gent Boot is, zoals alle centra van Fedasil, een open opvangcentra waar verzoekers om internationale bescherming onderdak, voeding, medische en sociale begeleiding krijgen tijdens de behandeling van hun verzoek om internationale bescherming. 

Contact

Opvangcentrum Gent Boot
Rigakaai 41
9000 Gent
info.gent@fedasil.be 
T: +32 9 396 44 00