Home

Lingala bij de koffie

11/03/2019
Fedasil ging onlangs van start met een klein innovatief pilootproject rond taal.

Onder de personen die Fedasil opvangt, worden er meer dan 100 verschillende talen gesproken. Die grote taaldiversiteit vormt vaak een obstakel in het dagelijkse leven in de opvangcentra. Maar taal maakt ook een belangrijk deel uit van iemands identiteit.

Om die talenkennis naar waarde te schatten, hebben Fedasil en de Universiteit Gent het initiatief genomen om studenten in het kader van hun taalopleiding in contact te brengen met moedertaalsprekers onder de bewoners die in de federale centra verblijven. De studenten en bewoners kunnen in een informele context bij een tas koffie over allerlei onderwerpen uitwisselen, in de eigen taal.

Lingala

Als pilootproject werd er gekozen voor het Lingala. Het Lingala is een belangrijke taal in Congo en wordt in de regio door zo’n 30 miljoen personen gesproken. In België zijn er naar schatting minstens 60.000 Lingalasprekers.

Fedasil kon meteen rekenen op de medewerking van Prof. Dr. Michael Meeuwis, hoogleraar Afrikaanse Taalkunde en autoriteit over het Lingala. "Een taal kan je onmogelijk binnen de vier muren van een leslokaal onder de knie krijgen”, zo stelt Prof. Meeuwis. “Mijn studenten engageren zich om Lingala te oefenen bij Congolese asielzoekers. Ook hun maatschappelijke gevoeligheid met betrekking tot de vluchtelingenproblematiek, hun leven, hun aspiraties… wordt zo vergroot. Voor de bewoners is het een gelegenheid om in contact te treden met jonge Vlamingen en om elkaar beter te leren kennen."

Om de eerste ontmoetingen in goede banen te leiden, deed Fedasil beroep op enkele Lingalasprekende collega’s van de hoofdzetel. “Zo worden ook collega’s voor hun talenkennis erkend” legt Bieke Machiels, verantwoordelijke Studie & Beleid bij Fedasil, uit.

2 keer per maand

De uitwisselingen tussen studenten en bewoners vinden tweemaal per maand plaats. Aan het eind van het academiejaar wordt het pilootproject geëvalueerd. “Indien de bevindingen positief zijn en alle betrokkenen het zinvol vinden, doen we volgend jaar voort. Daarnaast zullen we gelijkaardige initiatieven voor andere talen trachten te ontwikkelen,” zegt Bieke Machiels.

De studenten hebben ook nog een bezoek gepland aan het opvangcentrum van Poelkapelle, waar een van de Lingalasprekende bewoners hen zijn centrum zal tonen, een rondleiding die, uiteraard, in het Lingala zal gebeuren.