Home

Koninklijk bezoek in Rixensart

19/10/2022
Fedasil Rixensart
Op woensdag 19 oktober bezochten Hunne Majesteiten de Koning en Koningin het opvangcentrum in Rixensart.

Koning Philippe en Koningin Mathilde waren op woensdag 19 oktober 2022 op officieel bezoek in de provincie Waals-Brabant. Ze maakten een stop in het centrum voor asielzoekers in Rixensart. Dit centrum wordt beheerd door Fedasil en viert dit jaar zijn 25ste verjaardag.  

Een van de bijzonderheden van dit centrum is de opvang van jonge niet-begeleide minderjarige meisjes (NBMV), hetzij zwanger, hetzij met kleine kinderen. De vorsten spraken met de bewoners, de medewerkers en enkel vrijwilligers. Ze bezochten ook de crèche van het centrum waar de jonge moeders hun kinderen kunnen laten wanneer ze zelf naar school gaan.

Het koninklijk paar werd verwelkomd door de gouverneur van de provincie, de burgemeester van Rixensart, de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, en de directeur-generaal van Fedasil. De medewerkers van Fedasil waren vereerd om hun werk en de werking van het centrum te kunnen tonen.

25 jaar!

Het opvangcentrum in Rixensart opende de deuren in 1997 – de eerste bewoners waren Kosovaren, hun land ontvlucht tijdens de oorlog daar. Het centrum vangt vandaag 170 asielzoekers op, waaronder een dertigtal niet-begeleide minderjarigen – vooral erg kwetsbare meisjes.