Home

Onze waarden

Werken voor Fedasil is werken met mensen. Onze teams in de centra zorgen voor de basisbehoeften van de bewoners en bieden sociale, juridische, medische en psychologische begeleiding. Een aantal functies vind je in elk centrum: maatschappelijk werkers, opvoeders, onthaalmedewerkers, verpleegkundigen, opvoeders, begeleiders…

In onze deontologische code, de leidraad voor alle medewerkers van Fedasil, staan vier waarden centraal:

  • respect: onze bewoners zijn verantwoordelijke mensen met rechten en plichten. We gaan respectvol met hen om.
  • klantgerichtheid: we bieden elke bewoner een efficiënte en kwaliteitsvolle dienstverlening en stimuleren hun verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid.
  • onpartijdigheid: we doen ons werk neutraal, objectief en zonder eigenbelang.
  • discretie: wij respecteren de geheimhoudingsplicht en het beroepsgeheim en behandelen informatie in principe altijd vertrouwelijk.

Op 18 april 2014 werd Het Ministerieel besluit met de deontologische code gepubliceerd in het Staatsblad. De deontologische code is opgenomen in het arbeidsreglement van Fedasil.