Home

Getuigenissen

Volgens cijfers van UNHCR zijn er in 2020 ruim 79,5 miljoen mensen op de vlucht. 80% van hen komt terecht in een buurland of nabije regio. Anderen vragen internationale bescherming aan  in landen zoals België.

Tijdens de asielprocedure krijgen deze mensen opvang en verblijven ze in een opvangplaats van Fedasil of een partner en hebben ze recht op wat bekend staat als ‘bed, bad, brood’ en begeleiding (sociaal, medisch en juridisch).

Wie zijn de personen die in de opvangcentra verblijven? Naast mensen op de vlucht zijn het ook moeders, vaders, broers en zussen, tuiniers, kunstenaars, mensen met hoop en angsten. Voor Wereldvluchtelingendag vroegen we aan 30 bewoners om een stukje van hun verhaal met ons te delen en zo de mensen achter de cijfers te leren kennen. Door hun afbeelding aan te klikken, kan je hun volledige getuigenis lezen.