Opvangcentra Fedasil

Eerste schooldag voor de jongste asielzoekers

Meer dan 1,1 miljoen kinderen trekken vandaag opnieuw naar school, onder hen ook 6800 kinderen en jongeren uit de opvangcentra.

Lees meer on Eerste schooldag voor de jongste asielzoekers

Eerste schooldag 

Alle opvangcentra

België telt momenteel 90 opvangcentra voor asielzoekers (Fedasil, Rode Kruis of andere partners).

Lees meer on Alle opvangcentra

 

Fedasil is federale organisatie van het jaar

De jury roemt “de dynamische manier waarop Fedasil omgaat met een crisis”.

Lees meer on Fedasil is federale organisatie van het jaar

Federale Overheidsorganisatie van het Jaar 

Fedasil lanceert een website over vrijwillige terugkeer

De website voor vrijwillige terugkeer richt zich in de eerste plaats tot migranten die illegaal in België verblijven, maar ook tot partnerorganisaties van Fedasil. 

Lees meer on Fedasil lanceert een website over vrijwillige terugkeer

 

Waar heeft een asielzoeker recht op?

Vanaf het moment dat een migrant een asielaanvraag indient in België, heeft hij recht op materiële hulp. Wat houdt dit in?

Lees meer on Waar heeft een asielzoeker recht op?

 

Nieuws