Opvangcentra Fedasil

Risico’s van uitbuiting op het werk voorkomen

Fedasil hielp mee aan een infobrochure voor asielzoekers over hun rechten bij arbeid en de risico’s die ermee gepaard gaan.

Lees meer on Risico’s van uitbuiting op het werk voorkomen

Fedasil 

Alle opvangcentra

België telt momenteel 80 opvangcentra voor asielzoekers (Fedasil, Rode Kruis of andere partners).

Lees meer on Alle opvangcentra

Kaart Fedasil 

Fedasil is federale organisatie van het jaar

De jury roemt “de dynamische manier waarop Fedasil omgaat met een crisis”.

Lees meer on Fedasil is federale organisatie van het jaar

Federale Overheidsorganisatie van het Jaar 

Fedasil lanceert een website over vrijwillige terugkeer

De website voor vrijwillige terugkeer richt zich in de eerste plaats tot migranten die illegaal in België verblijven, maar ook tot partnerorganisaties van Fedasil. 

Lees meer on Fedasil lanceert een website over vrijwillige terugkeer

 

Waar heeft een asielzoeker recht op?

Vanaf het moment dat een migrant een asielaanvraag indient in België, heeft hij recht op materiële hulp. Wat houdt dit in?

Lees meer on Waar heeft een asielzoeker recht op?

 

Nieuws