Home

In de kijker

29.06.2022
Michael Kegels, directeur-generaal, heeft het nieuwe managementplan van Fedasil voorgesteld. Hierin staan de strategische assen voor de komende jaren aangegeven.

Fedasil management
10498

Home

De opvangcentra

België telt bijna 80 opvangcentra voor verzoekers om internationale bescherming, goed voor 3/4 van de capaciteit van het totale opvangnetwerk. Naast de 33 federale centra van Fedasil, zijn er ook open opvangcentra die worden beheerd door partners. De overige plaatsen zijn individuele opvangplaatsen, georganiseerd door OCMW's en ngo's.

 

  • Fedasil
  • Partners