Opvangcentra Fedasil

Wie zijn de asielzoekers?

Fedasil en de partners vangen 28 000 asielzoekers op in België. Het gaat voornamelijk om mensen die de conflicten in Irak, Syrië en Afghanistan ontvluchtten.

Lees meer on Wie zijn de asielzoekers?

Opvang asielzoekers 

Alle opvangcentra

België telt momenteel 92 opvangcentra voor asielzoekers (Fedasil, Rode Kruis of andere partners).

Lees meer on Alle opvangcentra

 

Fedasil lanceert een website over vrijwillige terugkeer

De website voor vrijwillige terugkeer richt zich in de eerste plaats tot migranten die illegaal in België verblijven, maar ook tot partnerorganisaties van Fedasil. 

Lees meer on Fedasil lanceert een website over vrijwillige terugkeer

 

Waar heeft een asielzoeker recht op?

Vanaf het moment dat een migrant een asielaanvraag indient in België, heeft hij recht op materiële hulp. Wat houdt dit in?

Lees meer on Waar heeft een asielzoeker recht op?

 

Nieuws