Home

Terugkeerreis

Voor de organisatie van de reis werkt Fedasil samen met IOM (Internationale Organisatie voor Migratie) of doet het beroep op de eigen boekingscel INTEL: vluchten boeken en migranten begeleiden van vertrekpunt, via eventuele tussenstops, tot aan de eindbestemming.

Het programma voor vrijwillige terugkeer richt zich tot migranten van allerlei nationaliteiten. De terugkeerreis gebeurt doorgaans met het vliegtuig. Voor Europese landen zonder visumverplichting gebeurt de terugkeer met de bus

Een vlotte terugkeer

Alles wordt in het werk gesteld om de hindernissen voor migranten in de periode tussen hun beslissing om terug te keren en hun effectieve terugkeer uit de weg te ruimen:

  • De reis organiseren en vliegtuig- of bustickets boeken tot aan de eindbestemming.
  • De terugkeerconsulenten houden de migranten op de hoogte.
  • Migranten die zich buiten het opvangnetwerk bevinden, kunnen in bepaalde omstandigheden voor vertrek tijdelijk in een opvangcentrum terecht.
  • Toezien op de terugbetaling van de reisdocumenten.
  • Tickets voor openbaar vervoer aanbieden, zodat de migrant zich naar de luchthaven of het station kan begeven.
  • Onthaal en begeleiding bij vertrek en aankomst, alsook transport voor personen die zich niet zelfstandig kunnen verplaatsen.

Het programma omvat ook een terugkeerpremie die bij het vertrek wordt toegekend. Voor visumplichtige landen ligt deze premie hoger dan voor visumvrije landen.

Praktisch

De migranten dienen zich op voorhand te melden aan het vertrekpunt: drie uur vóór het vertrek in de luchthaven en een halfuur op voorhand aan het afgesproken busstation voor reizen met de bus. Bij vertrek dragen de terugkeerders de zak die ze kregen van IOM of Fedasil op een zichtbare manier, zodat ze makkelijk herkenbaar zijn.

Plastic zak van de IOM