Home

Voogdij

Van zodra een niet-begeleide minderjarige vreemdeling in contact komt met de Dienst Vreemdelingenzaken of met de politie, wordt de Voogdijdienst op de hoogte gebracht. De dienst Voogdij maakt deel uit van de FOD Justitie en is verantwoordelijk voor de identificatie van de jongeren. In geval van leeftijdstwijfel bij de jongeren, zorgt de dienst Voogdij dat er zo snel mogelijk een leeftijdstest wordt afgelegd. Ook zorgen ze ervoor dat de jongeren zo snel mogelijk opvang krijgen op een geschikte plaats.

Elke niet-begeleide minderjarige vreemdeling krijgt via de dienst Voogdij een persoonlijke voogd toegewezen die hem of haar helpt bij het zoeken van een advocaat, het indienen van een verzoek om internationale bescherming, het vinden van een geschikte school en andere praktische en juridische hulp.

Ook interesse om voogd te worden van niet-begeleide minderjarigen? Meer informatie en voorwaarden vindt u op  www.just.fgov.be