Home

Time-out

Verloopt de samenwerking tussen een niet-begeleide minderjarige en zijn begeleiders moeizaam, dan kan er gekozen worden voor een Time-out. De jongere wordt dan tijdelijk overgeplaatst naar een speciale opvangplaats en keert na de Time-out terug naar zijn oorspronkelijk opvangcentrum.

Er bestaan verschillende time-out trajecten, afhankelijk van de situatie van de jongere en de doelstellingen.

1) Time-out in het opvangcentrum van Fedasil in Sint-Truiden

Een educatieve Time-out
Een educatieve Time-out is aangewezen wanneer de samenwerking tussen een jongere en zijn begeleiding moeizaam verloopt of helemaal dreigt vast te lopen (bv. omwille van schoolverzuim, agressiebeheersingsproblematiek, etc.). Een educatieve Time-out is nuttig wanneer de jongere en/of de begeleiding nood heeft aan een rustpauze. Jongeren kunnen verschillende keren op educatieve time-out komen. Na afloop wordt een psychosociaal verslag opgemaakt met feedback en “tips and tricks” voor het team. Tijdens deze ervaringsgerichte Time-out worden een aantal specifieke activiteiten georganiseerd die als doel hebben de jongere te laten reflecteren. Verder ligt de focus op het versterken van vaardigheden, vergroten van draagkracht en hernieuwen van engagement en samenwerking.

Een dringende Time-out
Een dringende Time-out is bedoeld voor die jongeren die onmiddellijk uit het opvangcentrum verwijderd moeten worden (bijvoorbeeld omdat ze betrokken waren bij een ernstig incident). De dringende Time-out is beperkt tot maximum 6 dagen. Een educatieve Time-out kan onmiddellijk volgen. 

2) Time-out vzw Synergie 14 (Brussel) en SAM (Luik)

De Time-out bij deze twee vzw’s is toegankelijk voor alle minderjarigen. Beide vzw’s stellen een traject voor van twee weken, eventueel verlengbaar.

Synergie 14 (Brussel) en SAM (Luik) bieden de minderjarige gelegenheid tot zelfreflectie maar zet hem ook aan tot nadenken over zijn relatie tot anderen (de andere minderjarigen van het centrum, educatief team, externe contacten…).

Dit traject vraagt een actieve deelname van het educatieve team van het oorspronkelijke centrum dat halfweg de begeleiding uitgenodigd wordt voor een tafelgesprek over de minderjarige. Preventieve en herstelgerichte praktijken zullen in dit gesprek centraal staan.

3) Time-out Oranjehuis (Kortrijk)

Een Time-out in Oranjehuis (Kortrijk) duurt 2 weken en is gericht te komen tot een herstel van de relaties tussen NBMV en andere jongeren of zijn leefomgeving (begeleiding, familie, school). De jongere krijgt de ruimte om op adem te komen: er wordt een studio gedeeld met twee waarbij men zelf kookt en zelf instaat voor het onderhoud. Het uitgangspunt is te werken met jongeren aan blijvende positieve veranderingen op een activerende manier.

 

  • Voor meer informatie voor een Time-out, contacteer de cel ‘Niet-begeleide minderjarigen' van Fedasil: FHQ_Mena@fedasil.be