Home

Wie zijn de asielzoekers?

02/05/2024
Fedasil opvang
Fedasil en zijn partners vangen 33.000 verzoekers om internationale bescherming op, waarvan een derde minderjarigen.

Het opvangnetwerk van Fedasil telt begin mei 33.100 bewoners. Zij hebben tijdens het onderzoek van hun verzoek recht op materiële hulp, onder de vorm van opvang en begeleiding in een opvangstructuur beheerd door Fedasil of een partner (Rode Kruis, OCMW enz.). Ze ontvangen geen financiële hulp.

Profielen

Fedasil vangt zowel families als alleenstaande personen op. 41% van de bewoners zijn personen met een gezin (ouders en kinderen), 34% zijn alleenstaande mannen, 10% alleenstaande vrouwen en 15% niet-begeleide minderjarigen (NBMV). De NBMV krijgen specifieke opvang en begeleiding.

30% van onze bewoners is minderjarig (in een gezin of niet-begeleid).

De asielzoekers komen uit landen in oorlog, vooral Afghanistan, Palestina en Syrië, maar ook uit Burundi, Eritrea of Guinea.

De grote meerderheid van de opgevangen personen wachten op een beslissing van de asielinstanties.

Wachtlijst

Sinds 2021 kampt Fedasil met een plaatstekort om alle personen op te vangen die een asielaanvraag in België indienen. Voor de toekenning van opvangplaatsen geeft Fedasil prioriteit aan gezinnen en vrouwen. Alleenstaande mannen moeten zich inschrijven op een wachtlijst en worden geleidelijk aan uitgenodigd. Momenteel staan er 3.900 mannen op de wachtlijst, waarvan velen tijdelijk opvang krijgen in de centra voor daklozen in Brussel.

In dit verband blijft Fedasil zijn opvangcapaciteit uitbreiden om zo veel mogelijk personen een plaats te bieden.

Meer weten