Home

Europese conferentie over opvang

22/05/2024
Fedasil reception
Fedasil heeft een conferentie georganiseerd over samenwerkingen inzake opvang, informatie en integratie van asielzoekers.

In het kader van het Belgisch voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie in het eerste semester van 2024, heeft Fedasil een conferentie georganiseerd rond het thema van de opvang van asielzoekers.

Deze conferentie had plaats op woensdag 22 mei in Brussel (en ook online) en werd georganiseerd in samenwerking met het Europees Asielagentschap (EUAA). Er kwam een groot aantal Belgische en Europese partners en experts bijeen.

Nicole de Moor, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, opende de debatten en benadrukte het belang van het nieuwe Europese migratiepact en de uitdagingen voor de komende jaren. “De uitdagingen zijn enorm maar ik heb er vertrouwen in dat we door samen te werken, over beleidsniveaus en sectoren heen, een groot verschil kunnen maken”, aldus de staatssecretaris.

Pieter Spinnewijn, directeur Operationele diensten van Fedasil, herinnerde aan de Belgische context en het belang van de partnerschappen in ons land. “In België zitten we sinds twee jaar in wat we een permanente crisis kunnen noemen, waarbij er ondanks de 36.000 plaatsen in ons netwerk nog steeds duizenden plaatsen te kort zijn. In moeilijke tijden zoals vandaag zijn connecties en partnerschappen met stakeholders nog belangrijker dan anders.

Het partnerschapsmodel heeft verschillende grote voordelen: ze bestaan reeds lang en zijn stabiel en tegelijk toch flexibel. Ze zijn kostenefficiënter en helpen om de broodnodige steun in de maatschappij te verwerven” gaat Pieter Spinnewijn verder.

Innoverende samenwerkingen

De laatste jaren kregen de Europese asiel- en opvangsystemen soms te maken met grote instroom van asielzoekers. In deze context hebben nationale en lokale of Europese overheden, maar ook het middenveld en de privésector vernieuwende samenwerkingsmodellen ontwikkeld om tot efficiënte en duurzame migratiesystemen te komen.

Het doel van de conferentie van 22 mei was de strategieën te onderzoeken en te delen van de verschillende partners in drie specifieke domeinen: de opvang, de informatie en de pre-integratie van asielzoekers.

Het programma van deze dag staat in bijlage (PDF, in het Engels).

Dit is de twee conferentie die Fedasil organiseert in het kader van het Belgisch voorzitterschap van de Europese Raad. In maart organiseerde Fedasil in Antwerpen een conferentie voor experts rond de terugkeer en re-integratie van migranten.