Home

Budget

Inkomsten

Het budget van Fedasil bestaat hoofdzakelijk uit een federale dotatie. In 2021 bedroegen de inkomsten van Fedasil (behalve de inkomsten voor order) 548 974 595 EUR, als volgt verdeeld:

 • Federale dotatie: 530 767 789 EUR
 • Bijdrage van de Europese fondsen: 15 051 973 EUR
 • Terugbetaling van reserves opgebouwd door OCMW's: 406 027 EUR
 • Diverse eigen inkomsten: 2 748 806 EUR

Evolutie van 2012 tot 2021 (jaarlijkse federale dotaties):

 • 2021: 530 767 789 EUR
 • 2020: 537 121 157 EUR
 • 2019: 410 707 000 EUR
 • 2018: 261 834 999 EUR
 • 2017: 397 791 846 EUR
 • 2016: 579 103 032 EUR
 • 2015: 296 375 807 EUR
 • 2014: 303 383 000 EUR
 • 2013: 335 778 237 EUR
 • 2012: 389.165.000 EUR

Uitgaven

In 2021 bedroegen de uitgaven van Fedasil in totaal 552 320 809 EUR, als volgt verdeeld:

 • Personeelskosten: 107 966 753 EUR
 • Werkingskosten, die de volgende uitgaven dekken:
  • Huur, lasten, onderhoud en herstellingen: 25 819 422 EUR
  • Kantoorkosten: 1 745 616 EUR
  • Kosten van bekendmaking, publiciteit: 59 667 EUR
  • Betwistingen: 1 407 004 EUR
  • Financiële lasten: 66 903 EUR
  • Overige prestaties en werken van derden: 3 007 298 EUR
  • Terugbetaling personeel Defensie: 42 971 EUR
  • Kosten verbonden aan de huisvesting van asielzoekers: 33 060 868 EUR
  • Medische kosten voor asielzoekers: 24 537 071 EUR
 • Investeringsuitgaven: 1 995 577 EUR
 • Uitgaven ten gunste van derden (340 173 148 EUR): subsidies betaald voor de financiering van de opvang van asielzoekers in andere structuren en het vrijwilligeterugkeerprogramma. In 2021 werden die subsidies als volgt verdeeld: 65% voor het Rode Kruis en voor de andere ngo-partners die bij de opvang betrokken zijn, 21% voor de OCMW's, 2% voor ngo's in het kader van het vrijwilligeterugkeerprogramma, 2% voor gemeenten met een opvangcentrum op hun grondgebied en 10% aan de privépartners
 • Uitgaven van organisaties die een project uitvoeren met de steun van het Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie (AMIF) (12 438 509 EUR).

De opdracht van bedrijfsrevisor bij Fedasil voor het begrotingsjaar 2021 werd toegewezen aan Callens, Pirenne, Theunissen &c°.