Home

Terug naar school

31/08/2022
De grote vakantie is voorbij. Deze week trekken 7.597 jonge bewoners opnieuw naar school.

In de opvangcentra van Fedasil en zijn partners verblijven zo’n 30.000 verzoekers om internationale bescherming. Onder hen ook 7.597 kinderen en jongeren die deze week terug naar school gaan.

Net zoals alle minderjarigen in België, zijn kinderen die in een opvangcentrum wonen (zowel kinderen uit families als niet-begeleide minderjarigen (NBMV), leerplichtig. Kinderen die nieuw in België toekomen worden binnen 2 maanden ingeschreven in een school in de buurt van het opvangcentrum of hun verblijfplaats.

Dat betekent dat de kinderen die Franstalig onderwijs volgen, maandag zijn gestart en zij die Nederlandstalig onderwijs volgen, waren vandaag aan de beurt.

De keuze van de school gebeurt in overleg met de ouders. Ze krijgen uitleg van de schoolbegeleider in het opvangcentrum en vinden informatie over school en de werking van het CLB in hun eigen taal op onze website voor asielzoekers, Fedasilinfo.

Indien mogelijk gaan de kinderen eerst naar een onthaalklas, waar hun talenkennis en studieniveau getest wordt en ze aangepaste lessen volgen. Nadien volgen ze samen met de andere kinderen les in een gewone klas.

Zo’n 4.590 jongeren volgen dit schooljaar les in het secundair onderwijs. 1.901 kinderen komen terecht in het basisonderwijs en 1.106 leerlingen trekken naar de kleuterschool.

Eerste stappen naar integratie

Schoolgaan biedt de jonge verzoekers een eerste kans om Nederlands of Frans te leren en in contact te komen met leeftijdsgenoten. Naar school gaan is niet enkel belangrijk voor jongeren: het draagt ook bij tot de sociale integratie van hun ouders. Toch kunnen niet alle ouders hun kinderen ondersteunen in hun schoolloopbaan. Na de schooluren kunnen de schoolkinderen daarom rekenen op de steun van tientallen vrijwilligers, die na school huiswerkbegeleiding in de centra geven.