Home

Nieuws

Type nieuws
25.01.2006
Verleden jaar werden bijna 16.000 asielaanvragen ingediend in België, een lichte stijging vergeleken met 2004. De...
13.01.2006
Begin januari 2006 heeft Fedasil 96 asielzoekers kortstondig opgevangen op het militair domein in Lombardsijde aan de kust. Dat...
05.01.2006
Parallel met de hervorming van de asielprocedure, keurde de Ministerraad op 23 december het voorontwerp van wet over de opvang...
04.01.2006
Waar wonen de asielzoekers? Hoe integreren de opvangcentra zich in hun gemeente? Hoe zit het met de minderjarigen? Een antwoord...
20.12.2005
Een asielzoeker uitnodigen voor een kerstdiner? In de provincie Limburg kan het. De krant Het Belang van Limburg zoekt er...
22.11.2005
Het nieuwe tv-programma SAM zet mee zijn schouders onder het peter en meter project voor jonge asielzoekers. In de eerste...
16.11.2005
Hoe zorgen andere Europese landen voor de opvang van asielzoekers? Wat zijn de gelijkenissen en verschillen op het terrein?...
09.11.2005
De open opvangcentra van Fedasil sluiten zich niet af van de buitenwereld. Integendeel, ze organiseren tal van buurtinitiatieven...
07.11.2005
Vluchtwegen is een krachtig hedendaags theaterstuk over eenzaamheid, vriendschap en hoop. Een spannend verhaal over twee kinderen...