Home

Nieuws

Type nieuws
04.01.2006
Waar wonen de asielzoekers? Hoe integreren de opvangcentra zich in hun gemeente? Hoe zit het met de minderjarigen? Een antwoord...
20.12.2005
Een asielzoeker uitnodigen voor een kerstdiner? In de provincie Limburg kan het. De krant Het Belang van Limburg zoekt er...
22.11.2005
Het nieuwe tv-programma SAM zet mee zijn schouders onder het peter en meter project voor jonge asielzoekers. In de eerste...
16.11.2005
Hoe zorgen andere Europese landen voor de opvang van asielzoekers? Wat zijn de gelijkenissen en verschillen op het terrein?...
09.11.2005
De open opvangcentra van Fedasil sluiten zich niet af van de buitenwereld. Integendeel, ze organiseren tal van buurtinitiatieven...
07.11.2005
Vluchtwegen is een krachtig hedendaags theaterstuk over eenzaamheid, vriendschap en hoop. Een spannend verhaal over twee kinderen...
11.10.2005
De Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) heeft aan Fedasil laten weten dat de verwijderingen van uitgeprocedeerde asielzoekers uit de...
11.10.2005
Zondag 2 oktober neemt Fedasil deel aan de Open Bedrijvendag. Samen met andere overheidsinstanties, zal Fedasil zich er die dag...
10.10.2005
Op woensdag 9 november organiseert Rode Kruis Vlaanderen, met de ondersteuning van het Europees Vluchtelingenfonds, voor de...