Home

Opvangcentra

België telt  zo'n 60 opvangcentra voor verzoekers om internationale bescherming, goed voor 2/3 van de capaciteit van het totale opvangnetwerk. De andere plaatsen zijn individuele opvangplaatsen, georganiseerd door OCMW's en ngo's.
Naast de 22 federale centra van Fedasil, zijn er ook open opvangcentra die worden beheerd door partners. De opvang in de centra van de partners verloopt volgens dezelfde principes: de bewoners hebben toegang tot materiële hulp, sociale en praktische begeleiding, medische diensten, activiteiten, vormingen, ...

  • Fedasil
  • Partners

Onze opvangcentra

Het opvangcentrum in Sint-Truiden is één van de Belgische centra voor verzoekers om internationale bescherming die rechtstreeks worden beheerd door Fedasil. Het is een open opvangcentrum dat plaats...
Het OOC Steenokkerzeel is één van de observatie- en oriëntatiecentra voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen in België. Er is plaats voor 50 jongeren. Het centrum biedt een eerste opvang aan...
Le centre d'accueil de Sugny est l'un des centres pour demandeurs de protection internationale en Belgique, directement géré par Fedasil. Il s'agit d'un centre d'accueil ouvert qui peut offrir de la...
Het tijdelijke opvangcentrum in Zaventem is één van de Belgische centra voor verzoekers om internationale bescherming die rechtstreeks worden beheerd door Fedasil.