Home

Zoutleeuw

Over het centrum

Fedasil opent ten vroegste eind oktober een nieuw opvangcentrum voor verzoekers om internationale bescherming in Zoutleeuw.

Doordat er meer personen in de opvang verblijven, dient Fedasil snel zijn opvangcapaciteit te verhogen. Fedasil opent daarom in de komende weken een tijdelijk opvangcentrum voor verzoekers om internationale bescherming in Zoutleeuw in het voormalig rusthuis Philemon en Baucis. De opening van dit centrum zal in overleg gebeuren met de betrokken stadsdiensten.

130 plaatsen, 28 werknemers

De opening van het centrum wordt toevertrouwd aan een ervaren team van Fedasil-medewerkers uit Sint-Truiden en er worden ook 28 nieuwe werknemers aangeworven. De vacatures vindt u binnenkort terug op de website van Fedasil.

Het opvangcentrum kan plaats bieden aan maximum 130 personen. De opening is voorzien voor ten vroegste eind oktober, na enkele werken aan het centrum.

Open opvangcentrum

Het tijdelijke opvangcentrum in Zoutleeuw zal, zoals alle centra van Fedasil, open opvangcentra zijn waar verzoekers om internationale bescherming onderdak, voeding, medische en sociale begeleiding krijgen tijdens de behandeling van hun verzoek om internationale bescherming.

Contact

Opvangcentrum Zoutleeuw
Zoutleeuwse Steenweg 11
3340 Zoutleeuw
info.zoutleeuw@fedasil.be 
Facebook: Fedasil Zoutleeuw