Home

Jobcoaching

11/03/2020
Tewerkstelling is een belangrijk onderdeel van een volwaardige integratie in onze Belgische samenleving. Om onze bewoners hierbij te ondersteunen zijn we gestart met een nieuw project.

In dit project zetten vrijwilligers zich in als ‘jobcoach’.

Het project vertrekt vanuit de vaststelling dat onze arbeidsmarkt heel wat moeilijkheden opwerpt voor anderstalige nieuwkomers. Om onze bewoners bij te staan in hun zoektocht naar werk, kunnen we sinds enkele weken beroep doen op de steun van jobcoaches. Dit zijn personen die op vrijwillige basis onze bewoners assisteren bij hun inschrijving bij VDAB en specifieke vragen beantwoorden met betrekking tot tewerkstelling.

Om onze bewoners te kunnen ‘matchen’ aan het juiste bedrijf, worden de profielen van onze bewoners nauwgezet geregistreerd. Deze profielen worden vervolgens doorgespeeld aan de naburige bedrijven. Zo worden niet enkel onze bewoners geholpen, maar krijgen werkgevers ook een beter beeld van het beschikbaar arbeidspotentieel op het Parelstrand.

Drempels wegnemen

Vanuit Fedasil Lommel zetten we volop in op arbeidsparticipatie van onze bewoners. De weg naar de arbeidsmarkt is echter niet altijd voor iedereen even toegankelijk. De moeilijkheden zijn bekend, de mogelijkheden nog al te vaak onontgonnen. Met dit project hopen we de drempels die nieuwkomers ervaren in hun zoektocht naar werk beduidend te verlagen.