Home

Eerste schooldag voor de jongste bewoners

02/09/2019
De vakantie is voorbij. Vandaag trekken 5.770 jonge verzoekers om internationale bescherming opnieuw naar school.

In de opvangcentra van Fedasil en zijn partners verblijven 22.575 verzoekers om internationale bescherming. Onder hen ook 5.765 kinderen en jongeren vandaag terug naar school gaan.

Net zoals alle minderjarigen in België, zijn kinderen die in een opvangcentrum wonen (zowel kinderen uit families als niet-begeleide minderjarigen (NBMV)) , leerplichtig. Meestal gaan zij naar school in de buurt van het centrum. De keuze van de school gebeurt in overleg met de ouders. Indien mogelijk gaan de kinderen eerst naar een onthaalklas, waar hun talenkennis en studieniveau getest wordt en ze aangepaste lessen volgen. Nadien volgen ze samen met de andere kinderen les in een gewone klas.

Zo’n 2.600 jongeren volgen dit schooljaar les in het secundair onderwijs. 2.090 kinderen komen terecht in het basisonderwijs en 1.080 leerlingen trekken naar de kleuterschool.

Eerste stappen naar integratie

Schoolgaan biedt de jonge verzoekers een eerste kans om Nederlands of Frans te leren en in contact te komen met leeftijdsgenoten. Naar school gaan is niet enkel belangrijk voor jongeren: het draagt ook bij tot de sociale integratie van hun ouders. Toch kunnen niet alle ouders hun kinderen ondersteunen in hun schoolloopbaan. Na de schooluren kunnen de schoolkinderen daarom rekenen op de steun van tientallen vrijwilligers, die na school huiswerkbegeleiding in de centra geven.