Home

15 projecten krijgen subsidies in 2019

28/05/2019
Ieder jaar financiert Fedasil specifieke projecten inzake de opvang van verzoekers van internationale bescherming en andere opvanggerechtigden.

Fedasil financiert elk jaar verschillende projecten. Dit jaar werden 15 nationale projecten weerhouden door het selectiecomité. Bij de toekenning van de projectsubsidies lag de prioriteit van Fedasil bij projecten die verzoekers van internationale bescherming voorbereiden op integratie in het maatschappelijk leven enerzijds en tegemoetkomen aan de specifieke opvangbehoeften van kwetsbare doelgroepen anderzijds.

AMIF-projecten

Vorig jaar werden ook 9 Europese projecten geselecteerd die worden gefinancierd door AMIF die lopen over een periode van twee jaar (2018-2019). Hier ligt de focus op integratie en kwetsbare doelgroepen.

AMIF geeft financiële steun aan activiteiten ten gunste van verzoekers van internationale bescherming, vluchtelingen en hervestigde personen. Ook bieden zij ondersteuning aan acties rond integratie en terugkeer.

 

In bijlage kan u de projectfiches terugvinden van beide projectoproepen.