Home

Vrijwilligeterugkeerpartners komen samen

28/03/2019
Op 28 maart organiseren Fedasil’s partners Caritas en IOM een partnervergadering.

Voor het eerst organiseren Caritas International en IOM (Internationale Organisatie voor Migratie) samen een uitwisselingsmoment over hun landenspecifieke aanpak bij vrijwillige terugkeer. Hiervoor zijn hun partners en medewerkers uit de betreffende herkomstlanden aanwezig. Deze collega’s komen uit Irak, Afghanistan, Kameroen, Marokko en Tsjetsjenië. Ook organisaties uit het terugkeernetwerk en uit de sociale sector in België zijn van de partij.

Landenspecifieke projecten

Om vrijwillige terugkeerders te begeleiden in hun herkomstland werkt Fedasil samen met IOM en Caritas. Zij doen op hun beurt een beroep op een lokaal kantoor of een partner ter plaatse die de terugkeerder verder opvolgt. Naast het bestaande aanbod, lopen er in bepaalde landen specifieke projecten die extra steun bieden. Zo heeft Caritas in Tsjetsjenië een project gericht op families met kinderen. IOM biedt in Irak dan weer socio-economische oriëntatie aan. Middelen van AMIF (Europese fonds voor Asiel en Migratie) maken deze projecten mee mogelijk.  

Partnerbezoek

De vergadering van 28 maart kadert in een ruimer bezoek van de partners aan België. Dit maakt een rechtstreekse uitwisseling met landen van herkomst mogelijk. Zo bezoekt IOM met zijn medewerkers uit Irak en Afghanistan enkele opvangcentra. De partners kunnen op deze manier in contact komen met hun landgenoten en informatie geven over vrijwillige terugkeer. Caritas’ partners uit (Kameroen), Marokko en Tsjetsjenië treden in discussie met terugkeerbegeleiders en partners van Fedasil die in België betrokken zijn bij vrijwillige terugkeer.

Verder hebben zowel Caritas als IOM nog een heel druk programma, zoals bezoeken aan sociale organisaties, workshops en uitwisselingen met andere professionals.