Home

Gezinnen in noodopvang

14/09/2023
Fedasil opvang
Een aantal asielzoekers in familieverband kreeg noodopvang in een jeugdverblijf.

Fedasil heeft te weinig plaatsen om alle families die een verzoek om internationale bescherming komen registreren in België, op te vangen. Wegens het gebrek aan plaatsen in het reguliere opvangnetwerk, werden op 12 september meerdere personen opgevangen in jeugdverblijven, met name in Beersel (Vlaams-Brabant).

De opvang in de jeugdverblijven is maar voor een korte periode (enkele dagen), tot er een plaats gevonden wordt in het reguliere Fedasilnetwerk. Dankzij overleg met de Vlaamse jeugdsector zullen er binnenkort ook andere jeugdverblijven in Vlaanderen beschikbaar zijn. Het gaat hier om noodopvang, voorbehouden voor gezinnen.

Tekort aan plaatsen

Ter herinnering: door de verzadiging van het opvangnetwerk kunnen alleenstaande mannen die een verzoek registreren niet langer meteen opgevangen worden. Ze worden uitgenodigd om zich te registreren op een wachtlijst.

Fedasil en de staatssecretaris voor Asiel en Migratie blijven verschillende maatregelen nemen om de opvangcapaciteit te verhogen en de uitstroom uit het netwerk te versnellen. Er worden verschillende pistes onderzocht voor nieuwe opvangcentra.

Sinds 2021 is het netwerk van Fedasil verzadigd, ondanks een recordcapaciteit van meer dan 34.200 plaatsen. Momenteel staan er 2.100 alleenstaande mannen op een wachtlijst voor een opvangplaats. Meerderen onder hen krijgen momenteel onderdak in noodopvang georganiseerd door het Brussels Gewest, in het kader van een conventie tussen de regionale en federale autoriteiten.