Home

Opvang van minderjarigen in Elsene

18/01/2022
Fedasil opvang
Fedasil zal een veertigtal niet-begeleide minderjarigen opvangen in een jeugdherberg in Elsene.

Sinds maandag 17 januari vangt Fedasil niet-begeleide minderjarigen op in een jeugdherberg in Elsene (Brussel).

Het gebouw, dat volledig ter beschikking werd gesteld van Fedasil, kan tot 40 jongeren opvangen - voornamelijk jongens van 16 en 17 jaar. Deze jongeren kwamen in België toe zonder ouders – zogenaamde niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (‘NBMV’). Fedasil staat in voor hun begeleiding en werkt hiervoor samen met het personeel van de jeugdherberg en met Caritas International voor de maatschappelijke steun. 

Deze tijdelijke opvang biedt Fedasil de mogelijkheid om opvang te bieden voor het stijgend aantal jongeren die zich aanmelden aan de poorten van het aanmeldcentrum (het Klein Kasteeltje in Brussel).

De eerste 14 jongeren, allen afkomstig uit Afghanistan, zijn maandagavond aangekomen. De jeugdherberg biedt een eerste opvang van korte duur (meestal tussen de 2 en 4 weken). De jongere stroomt nadien door naar een andere opvangstructuur (van Fedasil, het Rode Kruis, een opvanggezin…) waar hij gedurende de behandeling van zijn asielaanvraag zal verblijven. De jongere gaat pas naar school vanaf de tweede opvangplaats.

Het opvangproject in Elsene is voorzien voor een periode van 3 maanden. De jongeren zullen geleidelijk toekomen tot het eind van deze maand. Fedasil verspreidde begin januari een flyer met meer info voor de buurtbewoners van de jeugdherberg.

Komende openingen

Fedasil wordt al een aantal maanden geconfronteerd met een stijgende druk op het opvangnetwerk. Onder de toename van het aantal asielzoekers zien we ook een recordstijging van het aantal niet-begeleide minderjarigen in België.

In maart zal Fedasil een opvangcentrum voor NBMV openen in Dilbeek (50 plaatsen). Andere opvangplaatsen zullen echter nodig zijn om aan elke jongere opvang en specifieke begeleiding te bieden.

Momenteel telt het opvangnetwerk van Fedasil bijna 30.000 plaatsen, waarvan 2.800 plaatsen voor niet-begeleide minderjarigen.