Home

Opening van een opvangcentrum in Lommel

22/11/2021
Fedasil opende vandaag een opvangcentrum voor asielzoekers op vakantiepark Parelstrand in Lommel (Limburg).

Sinds enkele maanden wordt Fedasil geconfronteerd met een grote druk op het opvangnetwerk. In deze context tracht Fedasil daarom snel de opvangcapaciteit te verhogen om zo alle asielzoekers die recht hebben op opvang, een opvangplaats te kunnen bieden.

Eén van de mogelijke pistes die Fedasil bestudeerde, was het vakantiepark ‘Parelstrand’ in Lommel dat reeds gebruikt werd als opvangcentrum in 2016 (gedurende 3 maanden) en van december 2018 tot augustus 2020. De huurovereenkomst loopt tot eind 2022. Het centrum opende vandaag, maandag 22 november, zijn deuren. 44 bewoners werden er opgevangen door een team van Fedasil.

De initiële opvangcapaciteit ligt vast op 350 bedden, vanaf midden januari wordt deze capaciteit opgetrokken tot 750 plaatsen.

Vacatures

Terzelfdertijd werft Fedasil nieuwe medewerkers aan om te voorzien in de begeleiding van de toekomstige bewoners. Enkele nieuwe medewerkers gingen al aan de slag, maar het centrum van Lommel kan momenteel ook rekenen op de hulp van ervaren medewerkers uit andere opvangcentra van Fedasil, zoals die van Zoutleeuw en Arendonk. Er zullen in de eerste fase een veertigtal medewerkers zorgen voor de opvang in Lommel. Er staan nog enkele vacatures open.

Fedasil plant nauw en goed overleg met de gemeentelijke diensten. Zo is er een wekelijks overleg gepland met de autoriteiten van Lommel om de opening te organiseren in de best mogelijke omstandigheden. Fedasil zal ook de toekomstige buren van het centrum inlichten door middel van een flyer. Ook is de lokale Facebookpagina opnieuw actief.

Zoektocht naar plaatsen

Reeds gedurende enkele maanden wordt Fedasil geconfronteerd met een hoge druk op het opvangnetwerk. De bezetting van de centra (de gemiddelde bezettingsgraad bedraagt 97%) heeft natuurlijk gevolgen. Zo kan Fedasil als gevolg van het plaatsgebrek maar een beperkt aantal personen toelaten tot het aanmeldcentrum.

In deze context heeft Fedasil bijkomende plaatsen nodig en dat op erg korte termijn. Fedasil wil snel centra openen - soms tijdelijk - om opvang te kunnen bieden aan alle personen die er recht op hebben.

Naast het opvangcentrum in Lommel is er daarom nog een opening gepland in Glons (provincie Luik). Andere centra openden op 16 november in Geel (Antwerpen) en op 5 november in Lombardsijde (West-Vlaanderen). Ook voor deze sites werden er vacatures gepubliceerd op de website. Deze bijkomende capaciteit is echter niet voldoende en Fedasil blijft daarom zoeken naar potentiële nieuwe sites.

Het opvangnetwerk van Fedasil telt momenteel ongeveer 28.000 opvangplaatsen, verdeeld over 81 collectieve opvangcentra en individuele woningen van het OCMW en verenigingen. De bezettingsgraad in de centra bedraagt momenteel 97%.