Home

Open Call AMIF 2023-2025

30/09/2022
Het Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie publiceerde een projectoproep.

De projectoproep voor 2023-2025 van het Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie (AMIF) – luik Opvang, werd gepubliceerd in het Staatsblad. Er zijn 5 prioriteiten:

1. Het versterken van de veerkracht van het netwerk m.b.t de opvang van personen met een psychologische/psychiatrische problematiek

2. Het aanpassen van het opvangnetwerk aan de specifieke noden en kwetsbaarheden van rechthebbenden, in het bijzonder van niet-begeleide minderjarigen

3. Het inzetten op een verhoging van de weerbaarheid en op de autonomie van de bewoners

4. Verhoging van de kwaliteit en de flexibiliteit van het opvangnetwerk

5. Nemen van gerichte initiatieven met het oog op het verbeteren van het samenleven zowel binnen de opvangstructuur als erbuiten

Praktisch

Dossiers kunnen tot 28 oktober 2022 ingediend worden. Alle nuttige info staat op de website van het AMIF: https://amif-isf.be/nl/programmatie-2021-2027

Om uitvoerig op alle mogelijke vragen vanwege kandidaat-indieners omtrent deze projectoproep te kunnen antwoorden, wordt er een digitaal infomoment georganiseerd op vrijdag 7 oktober (Franstalige sessie 11-13u en Nederlandstalige sessie 14-16u). Inschrijven is verplicht. Gelieve hiervoor een mail te sturen naar amif-isf@ibz.eu. Uw inschrijving is pas definitief na een bevestigingsmail, die ook een link naar het digitale infomoment zal bevatten.