Home

Managementplan 2021-2026

29/06/2022
Fedasil management
Michael Kegels, directeur-generaal, heeft het nieuwe managementplan van Fedasil voorgesteld. Hierin staan de strategische assen voor de komende jaren aangegeven.

Aan het begin van zijn mandaat stelt de directeur-generaal van Fedasil samen met het Directiecomité een nieuw actieplan op. Dit managementplan legt duidelijke strategische en operationele doelstellingen vast voor de komende jaren.

Het managementplan 2021-2026 werd voorgesteld en goedgekeurd door de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Sammy Mahdi. Het werd onlangs voorgesteld aan het personeel van Fedasil en aan de partnerorganisaties van de opvang.

Een van de doelstellingen uit het managementplan is de ontwikkeling van een opvangnetwerk dat voldoende flexibel is om de wisselende instroom van asielzoekers in ons land op te vangen. Fedasil wil een dynamisch bufferplaatsbeleid uitbouwen - reserveplaatsen die geactiveerd/gedeactiveerd kunnen worden indien nodig. Hierdoor zouden we niet steeds centra moeten openen/sluiten en kunnen we opvangcrisissen zoals de voorbije jaren vermijden.

Fedasil wil ook investeren in een betere kwaliteit van de opvang en begeleiding van asielzoekers, maar ook in een betere veiligheid van onze bewoners en onze medewerkers. Fedasil wil ook het aanmeldcentrum versterken (Klein Kasteeltje in Brussel) zodat deze centrum zijn unieke rol in het opvangnetwerk van Fedasil kan vervullen.

Fedasil wil ook haar interne werking aanpassen. Zo wil het bijvoorbeeld de samenwerking tussen diensten verbeteren, die samen aan bepaalde strategische projecten zullen werken. Ook de samenwerking tussen de hoofdzetel en de opvangcentra wordt verbeterd.

Een andere uitdaging is de voorbereiding van onze bewoners op het leven na de opvang. De begeleiding moet de asielzoekers zo goed mogelijk voorbereiden op hun toekomstig leven, hetzij in België of elders. Tewerkstelling en de verwerving van competenties zijn goede voorbeelden van integratie.

Wilt u meer weten over de verschillende strategische doelstellingen voor de komende jaren? Ons managementplan bevindt zich in bijlage.