Home

Jaarverslag 2020

21/05/2021
Door de coronacontext tekende Fedasil in 2020 een daling op van 40% in het aantal aankomsten in de opvangstructuren.

Het jaar 2020 stond grotendeels in het teken van de coronacrisis, die vanaf maart het sinds eind 2018 verzadigde opvangnetwerk verder onder druk zette.

Daarom nam Fedasil verschillende preventiemaatregelen, niet alleen om de gezondheidssituatie onder controle te houden, maar ook om de bewoners beter te kunnen spreiden na de hervatting van de asielaanvragen.

“Ik kan met trots melden dat de gezondheidssituatie in onze centra onder controle is gebleven”, legt Michael Kegels uit, directeur-generaal van Fedasil. “Dat is de verdienste van onze teams op het terrein. Zij hebben in uitzonderlijke werkomstandigheden formidabele inzet, solidariteit en moed getoond.”

In 2020 kwamen er 13.645 personen aan in het opvangnetwerk van Fedasil. Dit zijn er 40% minder dan in 2019. Afghanistan was het voornaamste land van herkomst (19% van de nieuwe bewoners in het netwerk).

“Ondertussen blijft Fedasil zijn opvangnetwerk optimaliseren. Met de steun van de regering werken wij aan een opvangmodel dat snel kan inspelen op eventuele crisissituaties, met voldoende buffer-plaatsen”, duidt Michael Kegels.

Minder vrijwillige terugkeerders

In 2020 keerden 1847 personen vrijwillig terug naar hun land van herkomst. Het gaat om een daling met 24% ten opzichte van vorig jaar.

Vanaf de maand maart 2020 was het moeilijk of onmogelijk om bepaalde bestemmingen te bereiken en liet de situatie in België en in de herkomstlanden niet altijd toe om een terugkeer te organiseren. Dankzij de efficiëntie van de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM, partner voor de organisatie van de vluchten) en het permanente contact met de ambassades, konden er toch verschillende terugkeervluchten georganiseerd worden.

Fedasil presenteert in zijn balans 2020 de belangrijkste gebeurtenissen en cijfers over opvang, vrijwillige terugkeer en hervestiging van het voorbije jaar. De balans 2020 is beschikbaar in het Nederlands en het Frans (een Engelstalige versie volgt). Hij is beschikbaar in bijlage. Een papieren versie kunt u aanvragen via info@fedasil.be