Home

Een opvangcentrum voor minderjarigen in Dilbeek

15/12/2021
Fedasil bereidt de opening voor van een opvangcentrum in Dilbeek (Vlaams-Brabant).

In het voorjaar van 2022 opent Fedasil een opvangcentrum voor niet-begeleide minderjarigen in een gebouw van de CM in Dilbeek. In datzelfde gebouw aan de Kattebroekstraat werden eerder ook al kwetsbare minderjarigen opgevangen door de organisatie Minor Ndako.

Fedasil wordt al meerdere maanden geconfronteerd met een grote druk op het opvangnetwerk. Door een gebrek aan plaatsen blijven sommige personen die zich bij het aanmeldcentrum in Brussel (Klein Kasteeltje) aanmelden, op straat, zonder enige opvang. In deze context tracht Fedasil snel de opvangcapaciteit te verhogen om zo alle personen die bescherming vragen in ons land, een opvangplaats te kunnen bieden.

In het opvangcentrum in Dilbeek zal Fedasil 51 niet-begeleide minderjarigen opvangen. Minderjarigen die zonder ouders of wettelijke voogd in België aankomen, volgen een ander traject dan volwassen asielzoekers. Na een eerste kort verblijf in een Observatie- en Oriëntatiecentrum, stromen de jongeren in een tweede fase door naar een centrum als dat van Dilbeek. De jongeren verblijven er in een afzonderlijke leefgroep, met een eigen team van begeleiders en opvoeders. Ze worden begeleid in hun schoolloopbaan en voorbereid op een meer zelfstandig leven.

Na de nodige aanpassingswerken zal het centrum kunnen openen in maart 2022. Er worden 30 medewerkers aangeworven voor de begeleiding van de jonge bewoners. Deze vacatures worden gepubliceerd op onze website www.fedasil.be.

Opvangnetwerk Fedasil

Het opvangnetwerk van Fedasil telt momenteel ongeveer 28.000 opvangplaatsen, verdeeld over 82 collectieve opvangcentra en individuele woningen van het OCMW en andere organisaties. De bezettingsgraad in de centra bedraagt momenteel 97%.