Home

Een opvangcentrum in Machelen

19/04/2022
Fedasil opvang
Fedasil bereidt de opening voor van een opvangcentrum voor asielzoekers in Machelen (Diegem).

In mei 2022 opent Fedasil een opvangcentrum voor asielzoekers in het voormalige Parker Hotel in de Bessenveldstraat in Machelen (Diegem). Het centrum zal plaats bieden aan bijna 400 personen.

Fedasil wordt al meerdere maanden geconfronteerd met een grote druk op het opvangnetwerk. In deze context tracht Fedasil snel de opvangcapaciteit te verhogen om zo alle personen die bescherming vragen in ons land, een opvangplaats te kunnen bieden.

In het opvangcentrum in Machelen zal plaats zijn voor maximaal 392 personen, het gaat om diverse profielen (gezinnen, alleenstaanden en niet-begeleide minderjarigen). Ze verblijven er in afwachting van een antwoord in hun asielprocedure.

Fedasil brengt de komende weken alles in gereedheid om in de opvang (bed, bad, brood en begeleiding) te voorzien. De eerste bewoners worden half mei 2022 verwacht. Een team van professionele medewerkers staat in voor de begeleiding van de bewoners.

Interesse om ons team te versterken? Er staan nog een aantal vacatures voor Fedasil Machelen open op www.fedasil.be/werken-voor-fedasil 

Zoektocht naar plaatsen

Het opvangnetwerk van Fedasil telt momenteel 30.500 opvangplaatsen, verdeeld over 87 collectieve opvangcentra en individuele woningen van het OCMW en andere organisaties. De bezettingsgraad in de centra bedraagt momenteel 96%.

Fedasil gaat door met de zoektocht naar mogelijke sites om de opvangcapaciteit te vergroten. De capaciteit van verschillende centra wordt ook opgetrokken dankzij het plaatsen van wooncontainers.

Er zijn snel bijkomende plaatsen nodig om iedereen opvang te kunnen bieden die zich voor de poorten van het Aanmeldcentrum (het Klein Kasteeltje in Brussel) aanmelden.