Home

Daling van het aantal Oekraïense vluchtelingen

03/08/2022
Oekraïne Heizel
In juli ontvingen 3.159 Oekraïense vluchtelingen een beschermingsattest. 25% werd door Fedasil naar huisvesting verwezen.

Sinds het begin van het conflict in Oekraïne heeft de Dienst Vreemdelingenzaken bijna 52.500 tijdelijke beschermingsattesten uitgereikt (cijfer heeft betrekking op de periode van 10/03 tot 01/08/2022).

Het aantal aankomsten in België daalt sinds april. In juli bezochten 3.159 mensen het registratiecentrum op de Heizel (Brussels Expo) om er een tijdelijk beschermingsattest te ontvangen. Dat komt overeen met 166 personen per werkdag, een daling van 27% in vergelijking met vorige maand.

Een deel van de vluchtelingen verklaart onderdak nodig te hebben. In juli verwees Fedasil 803 personen naar tijdelijke huisvesting, ofwel 25% van de personen die door de Dienst Vreemdelingenzaken werden ingeschreven.

Fedasil stuurt deze mensen eerst naar 'Ariane', het noodcentrum van het Rode Kruis in Sint-Lambrechts-Woluwe. Normaalgezien verblijven ze daar slechts enkele dagen, tot tijdelijk onderdak wordt gevonden bij een gastgezin of in gemeentelijke of regionale huisvesting. Omwille van de beperkte plaatsen waarover Fedasil beschikt, wordt het verblijf in Ariane echter verlengd en neemt de bezetting in het centrum toe. Verschillende vluchtelingen verblijven er al meer dan twee maanden in een precaire situatie. Het centrum verleent momenteel opvang aan 900 personen.

Het creëren van extra plaatsen voor Oekraïners is onderwerp van discussie tussen de verschillende bestuursniveaus.

Tijdelijke bescherming? De ontheemden uit Oekraïne die in België zijn aangekomen, kunnen zich in België laten registreren om er tijdelijke bescherming en, indien nodig, onderdak te krijgen.

Sinds 14/03/2022, kunnen ontheemden zich laten registreren in Paleis 8, op de site van Brussels Expo in Brussel. Personen die aan de toekenningsvoorwaarden voldoen, krijgen onmiddellijk een attest van tijdelijke bescherming dat recht geeft op de afgifte van een A-kaart met een geldigheidsduur van een jaar, die wordt afgegeven door het gemeentebestuur van de verblijfplaats van de betrokkene.

De Dienst Vreemdelingenzaken is de federale instantie die instaat voor de registratie van ontheemden.

Fedasil zorgt voor de doorverwijzing van personen die dat wensen naar een tijdelijke huisvesting die voorzien is in de Belgische gemeenten. De gemeentebesturen zijn verantwoordelijk voor het ter beschikking stellen en coördineren van tijdelijke huisvestingen, met inbegrip van huisvestingen die door privépersonen worden aangeboden.

De federale overheid en de regio’s communiceren volop naar de Oekraïense vluchtelingen en lokale overheden, via verschillende communicatiekanalen (flyers, webinars, infolijn…). Meer info: info-ukraine.be, vlaanderen-helpt-oekraine, www.helpukraine.brussels