Home

Het leven zoals het is … samen op weg met de begeleider(s)

16/10/2023
Elke nieuwkomer krijgt 2 assistenten toegewezen, een sociaal werker en een sociaal begeleider.

Zowel de sociaal werkers als de sociaal begeleiders zijn elk verantwoordelijk voor een woonblok. Voor de bewoners is het zo duidelijk wie hun eerste aanspreekpunt is.

De sociaal assistent
Deze medewerkers bieden maatschappelijke, psychosociale en administratieve begeleiding, alsook individuele ondersteuning aan de bewoners van het opvangcentrum. Ze staan hen bij met informatie en raad tijdens de asielprocedure en hun verblijf in het opvangcentrum. In Arendonk werken 6 sociaal werkers, onder leiding van een diensthoofd. Eén van hen is gespecialiseerd in vrijwillige terugkeer. Alle bewoners hebben te alle tijden de mogelijkheid om te beslissen om terug te keren naar hun land van herkomst.
 

De sociale begeleiders
De sociaal begeleiders zijn verantwoordelijk voor de goede samenleving in de kamers en de orde en netheid in de blokken. Naast begeleiding staan zij ook in voor het begeleiden van en toeleiden naar een zinvolle dagbesteding. Elke woensdagnamiddag wordt er een activiteit georganiseerd voor de kinderen. In de vakanties zijn er activiteiten voor alle leeftijdscategorieën. Ook zijn er heel wat samenwerkingen met externe organisaties om onze bewoners zoveel mogelijk toegang te geven tot deelname aan het leven in België.

In Arendonk werken 8 sociale begeleiders, onder leiding van een diensthoofd. Twee begeleiders zijn verantwoordelijk voor de schoolopvolging, zowel voor de minderjarigen in gezinsverband, als voor volwassenen die Nederlandse les willen volgen. De sociale begeleiders zijn alle dagen aanwezig, dus ook in het weekend. Tijdens de avondshift staan zij, samen met vrijwilligers in voor de huiswerkbegeleiding van de kinderen.