Home

Hervatting hervestiging

19/04/2019
Team Fedasil
Op 18 april 2019 ging het hervestigingsprogramma voor vluchtelingen in België opnieuw van start.

Fedasil heeft gisteren een groep van 92 Syrische vluchtelingen onthaald die werden geselecteerd voor hervestiging in België. Deze vluchtelingen verbleven tot voor kort tijdelijk in Turkije, Jordanië en Libanon.

Het hervestigingsprogramma werd tijdelijk stopgezet in oktober 2018. Onlangs gaf minister Maggie De Block haar akkoord om de hervestiging opnieuw op te starten. Minister De Block heeft bevestigd dat België zijn Europees engagement zal nakomen en 2000 vluchtelingen zal hervestigen voor de periode 2018-2019.

Een team van Fedasil was aanwezig op de luchthaven om de vluchtelingen welkom te heten en te brengen naar één van de 4 centra die gespecialiseerd zijn in hervestiging (Kapellen, Sint-Truiden, Pondrôme en Florennes).

In de centra

Voor de collega’s van de 4 centra betekent de heropstart van de hervestiging een uitdaging. Ondanks de hoge bezettingsgraad, werden plaatsen gereserveerd voor hervestiging. De hervestigde vluchtelingen zullen gedurende 6 weken een specifiek onthaalprogramma volgen, met onder andere taallessen en workshops over het leven in België.

Hervestiging in de toekomst

Dit jaar moeten nog meer dan 900 personen hervestigd worden. In juni zal Fedasil een nieuwe groep Syriërs uit Turkije opvangen. En er volgen nog hervestigingsmissies in het Midden-Oosten en Afrika.

Fedasil werkt nauw samen met de andere instanties die betrokken zijn bij hervestiging (CGVS, DVZ, Buitenlandse zaken, IOM, UNHCR) om een planning voor de komende maanden op te stellen. Er wordt hierbij rekening gehouden met de bezetting van de plaatsen in het netwerk van Fedasil en met de haalbaarheid van de transfers van vluchtelingen naar ons land.

Meer weten? www.hervestiging.be

Het hervestigingsprogramma wordt ondersteund door Europese financiering (AMIF).