Home

Buddy worden van een asielzoeker: het verhaal van Paul en Sulaiman

22/11/2023
Paul is buddy van Sulaiman, een Afghaanse jongeman die in het opvangcentrum van Arendonk verblijft. Paul vertelt over hun avonturen samen, wat hij zelf verrijkend vindt aan hun contacten en hij geeft ook enkele tips mee voor wie overweegt om buddy te worden van een asielzoeker.

Hoe Paul buddy werd...
Als medewerker van de Marrakeshgroep voor vluchtelingen ben ik samen met een groep vrijwilligers al meer dan 7 jaar bezig met het verwelkomen van vluchtelingen in de brede zin van het woord. We proberen christelijk geïnspireerd te zorgen voor het aspect ‘menselijkheid’ naast bed, bad, brood. Zowel erkende als niet erkende vluchtelingen, families, alleenstaanden, los van religie, taal of ras. Essentie is voor ons de ‘mens’ te ontmoeten van vlees en bloed achter ‘de vluchteling’. In die zin kreeg ik een vraag van de voogd van Sulaiman, een Afghaanse vluchteling die in het asielcentrum van Arendonk verblijft in afwachting van zijn erkenning. Hij is al meer dan 2 jaar in het centrum, alleen en ver van zijn familie. We belegden samen een contactmoment tussen mezelf, Sulaiman en de voogd voor een eerste korte kennismaking en vroegen daarna ook uitdrukkelijk aan Sulaiman zelf of hij graag verder inging op het aanbod. 

Wat doet een buddy?
Sulaiman kan regelmatig een weekend bij mij thuis verblijven. Bedoeling is vooral om de huiselijkheid en warmte te ervaren in een gezin en gelegenheid te krijgen om de Belgische gewoonten en cultuur verder te leren kennen. Een ideale gelegenheid om samen met hem zijn Nederlands  concreet verder te oefenen en toe te passen. We maken van zijn aanwezigheid gebruik om per fiets de omgeving te verkennen, op bezoek te gaan bij andere families, contacten te leggen met andere mensen van onze vrijwilligersgroep en vooral ‘thuis te komen’ en contacten te leggen in het Nederlands.Er wordt daarbij niets geforceerd. Sulaiman geeft zelf aan als hij graag een weekendje op bezoek komt en samen maken we dan de nodige praktische afspraken. Het is niet de frequentie die telt, wel de kwaliteit van de samenkomsten.

Dit betekent buddy zijn voor mij
De persoonlijke contacten met vluchtelingen zijn bijzonder verrijkend. In gesprek gaan met mensen met een andere culturele achtergrond, een andere taal, andere godsdienst, een persoonlijk levensverhaal dat soms bijzonder intens is, is een rijkdom die ik niet meer zou willen missen. Taal is daarbij geen belemmering. Google translate, gebarentaal en vooral een warme, wederzijdse lichaamstaal nemen alle barrières om contact te leggen weg. We overleggen samen wat we gaan eten en hoe we onze dag samen gaan indelen zonder iets te forceren. Belangrijk is dat de vluchteling tastbaar ervaart dat hij mag zijn wie hij is en dat hij vooral meer dan welkom is. Alleenstaande jongeren die lange tijd de aanwezigheid van ouders, broers en zussen tastbaar moeten missen,  hebben nood aan familiale warmte en een luisterend oor.

Enkele tips vanuit mijn eigen ervaring
* een korte kennismaking is belangrijk om aan te voelen dat zowel de vluchteling als jezelf een goed gevoel hebben bij de buddywerking
* laat de vluchteling écht thuiskomen. Belangrijk kort toe te lichten wat de afspraken thuis zijn maar vooral veel vrijheid te geven om écht thuis te kunnen komen en zichzelf te mogen en kunnen zijn
* geef voldoende tijd om mekaar beter te leren kennen. Een vluchteling gaat niet bij een eerste contact persoonlijke dingen of zijn verhaal vertellen. Belangrijk is vooral er te zijn met een luisterend oor als er écht behoefte is om dingen te delen
* gebruik de contacten om met de vluchteling het Nederlands te oefenen. De persoonlijke contacten in het Nederlands zijn bijzonder waardevol voor vluchtelingen in het leren beheersen van het Nederlands
* overleg met de vluchteling wat je samen gaat doen, wat je zult eten, waar zijn interesse ligt
* probeer écht open te staan voor de ander zonder te oordelen vanuit onze persoonlijke ‘bril’. De rijkdom van verscheidenheid kan je zo tastbaar ervaren en zodoende wordt ‘wederzijdsheid’ een realiteit.

Het is een aanrader om buddy te worden van een vluchteling. Vanuit het contact en het spreken met vluchtelingen en niet louter over vluchtelingen, kunnen we daadwerkelijk onze blik verruimen en kunnen we effectief bijdragen aan een meer warme, menselijke en solidaire samenleving.

Wil jij graag buddy worden?
Bent u 18 en spreekt u vlot Nederlands? Kan u minstens 1x per maand tijd vrijmaken om samen een activiteit te doen? Dan kan u ook buddy worden. Op basis van uw profiel doen we een matching met een van de bewoners van het opvangcentrum. Kort daarna neemt het centrum contact met u op om een eerste kennismaking in te plannen. Deze eerste ontmoeting gaat door in het opvangcentrum in aanwezigheid van een begeleider. Als het na deze ontmoeting klikt, en jullie besluiten om door te gaan, kunnen jullie zelf afspraken maken voor een volgende bijeenkomst. Het centrum zal – zeker in het begin – regelmatig aftoetsen of alles goed verloopt en of er nog vragen zijn. Er is een vaste contactpersoon waarbij de buddy steeds terechtkan met vragen.

Geïnteresseerd? Vul via deze link uw naam en contactgegevens in en wij nemen snel contact op.