Accueil

Gent

19.06.2020
Wie zijn de mensen in de opvangcentra in België? Maak kennis met Fernando uit El Salvador, die in Gent verblijft.
14.04.2020
Ook in ons opvangcentrum doen we alles om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.
Corona: zoals elk opvangcentrum in ons land, neemt ook het opvangcentrum van Gent verregaande maatregelen voor preventie en hygiëne, zowel voor de bewoners als voor het personeel. Lees meer.

Over het centrum

Fedasil opent in het voorjaar van 2020 een tijdelijk opvangcentrum voor verzoekers om internationale bescherming in Gent.

Doordat er meer personen in de opvang verblijven, dient Fedasil snel zijn opvangcapaciteit te verhogen. Fedasil opent daarom in de komende weken een tijdelijk opvangcentrum voor verzoekers om internationale bescherming in de haven van Gent. De opvang gebeurt in een ‘ponton’, een drijvende opvangstructuur die zal aanmeren aan de Rigakaai. De opening van dit centrum zal in overleg gebeuren met de betrokken stadsdiensten.

250 plaatsen, 40 werknemers

De opening van het centrum wordt toevertrouwd aan een ervaren team van Fedasil-medewerkers uit Poelkapellen en er worden ook 28 nieuwe werknemers aangeworven. De vacatures vindt u binnenkort terug op de website van Fedasil. Het opvangcentrum kan plaats bieden aan maximum 250 personen. De opening werd oorspronkelijk voorzien in december 2019, maar liep wat vertraging op. Tijdens de asielcrisis van 2015 werd het centrum al een keer uitgebaat door een privépartner. Deze keer beheert Fedasil het opvangcentrum zelf.

Open opvangcentrum

Het tijdelijke opvangcentrum in Gent zal, zoals alle centra van Fedasil, open opvangcentra zijn waar verzoekers om internationale bescherming onderdak, voeding, medische en sociale begeleiding krijgen tijdens de behandeling van hun verzoek om internationale bescherming.

Contact

Opvangcentrum Gent (Reno)
Rigakaai
9000 Gent
info.gent@fedasil.be