Home

Stijging vrijwillige terugkeer in 2015

22/01/2016
In 2015 beslisten 4.053 personen om vrijwillig terug te keren naar hun herkomstland, onder hen veel Irakezen. 

Het aantal migranten dat besliste om vrijwillig terug te keren naar hun land van herkomst is sinds juli 2015 gestegen. In totaal keerden 4.053 personen vrijwillig terug in 2015 (tegenover 3.587 in 2014). Dit cijfer omvat niet het vrijwillig vertrek in het kader van de Dublin-conventie naar een EU-land waar de migrant reeds asiel had gevraagd (en dat wordt georganiseerd door de DVZ). Eind 2015 was een piekperiode: 40% van alle terugkeerreizen dit jaar werden tussen oktober en december georganiseerd.In 2015 had 1 op 4 terugkeerreizen Irak als bestemming. Iets meer dan 1000 Irakezen, het merendeel asielzoekers, vertrokken uit vrije wil. Fedasil stelde ook een stijging vast van het aantal personen die terugkeerden naar Oekraïne (tweede bestemming in 2015) en naar Kosovo. Het aantal terugkeerreizen naar Rusland en Servië nam iets af.Meer asielzoekers Zowel asielzoekers als migranten die illegaal in het land verblijven, kunnen een vrijwillige terugkeer aanvragen. Vooral bij de laatste groep is het aantal terugkeerders hoog en relatief stabiel van jaar tot jaar. In 2015 waren de helft van de terugkeerders personen zonder wettige verblijfsvergunning (2.021 personen). Maar ook vrijwillige terugkeer bij asielzoekers, zowel uitgeprocedeerden als asielzoekers in procedure, ging dit jaar de hoogte in (2.032 personen in 2015 tegenover 1.506 in 2014). Deze tendens valt gedeeltelijk te verklaren door de stijging van het aantal asielzoekers in België sinds mei 2015.Terugkeerloketten Om migranten beter te informeren over de mogelijkheden van vrijwillige terugkeer heeft Fedasil vier terugkeerloketten die een permanentie organiseren om te antwoorden op alle vragen. De terugkeerloketten zijn gevestigd in Brussel, Gent en (sinds 2015) in Luik en Antwerpen.In 2015 werd 40% van de terugkeerreizen georganiseerd vanuit een terugkeerloket van Fedasil (tegenover 32% in 2014). Meestal organiseert de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) de praktische kant van de terugkeerreizen.