Home

Reach Out: samenwerking met Frankrijk

12/05/2022
Fedasil OFII
Fedasil heeft de balans opgemaakt van twee jaar Frans-Belgische samenwerking op het vlak van informatie voor migranten zonder papieren.

Eind april organiseerde het Reach Out-team van Fedasil een slotbijeenkomst van het project dat ze sinds 2020 uitvoeren samen met de Franse dienst voor immigratie en integratie (OFII).

Het doel van deze samenwerking met Frankrijk was om op het terrein migranten zonder papieren te informeren over hun rechten en mogelijkheden inzake asiel en terugkeer. Deze transnationale aanpak is relevant gezien de grote aanwezigheid van migranten die op doorreis zijn in het Frans-Belgische grensgebied – de meesten van hen onderweg naar het Verenigd Koninkrijk.

Fedasil is tevreden met het resultaat van deze samenwerking. Het project is nu afgelopen omdat de financiering van het Europese ERRIN-netwerk op 30 april afloopt. De Belgische en Franse teams zullen hun werkzaamheden aan beide kanten van de grens voortzetten. "In de loop van de tijd hebben we een partnerschap van hoge kwaliteit kunnen ontwikkelen en onze praktijken kunnen uitwisselen in een klimaat van wederzijds vertrouwen", aldus Bert Truyen, Reach Out-coördinator bij Fedasil. "Deze twee jaar van nauwe samenwerking hebben ons het belang van multinationale samenwerking laten zien. Wij zullen contact houden met OFII om ervaringen te blijven uitwisselen!”

Reach Out? Sinds 2019 is een team van Fedasil actief bezig met het contacteren van personen zonder papieren en migranten die op straat leven (vooral transitmigranten) in de grote Belgische steden. Het doel is om met hen een vertrouwensrelatie op te bouwen en hen te informeren over hun rechten in België, zowel rond de mogelijkheden voor opvang en sociale ondersteuning als wat betreft de terugkeermogelijkheden.

In 2021 ontmoette het Fedasil Reach Out-team meer dan 2.000 migranten en voerde het 471 individuele gesprekken.

Het Reach Out-project wordt nog steeds gesteund door het Europese AMIF-fonds.