Home

Europese conferentie over terugkeer

08/12/2015
Het Europees Migratienetwerk EMN organiseerde op 4 december een conferentie over de terugkeer van irreguliere en kwetsbare migranten. 

Op 4 december organiseerde het Belgisch contactpunt van het Europees Migratienetwerk (EMN) zijn jaarlijkse conferentie in Brussel over het thema terugkeer (vrijwillig en gedwongen). Instellingen van verschillende Europese landen waren uitgenodigd. De focus lag op vrijwillige terugkeer van irreguliere migranten en de begeleiding van kwetsbare personen.Fedasil gaf op deze bijeenkomst een presentatie over de strategieën om migranten zonder wettige verblijfsvergunning te bereiken: de toegankelijkheid van het programma verzekeren via de loketten van Fedasil en de terugkeerpartners, begeleiding op maat aanbieden voor re-integratie in het land van herkomst, en samenwerken met steden en gemeenten.Studie over vrijwillige terugkeerDeze conferentie bood voor EMN ook de gelegenheid om de resultaten te presenteren van een studie die op Europees niveau werd uitgevoerd. De studie brengt goede praktijken van de lidstaten aan het licht inzake de verspreiding van informatie over vrijwillige terugkeer, in het bijzonder voor migranten die illegaal in het land verblijven. Om vrijwillige terugkeer bekendheid te geven, wordt er onder andere aangeraden om in een zeer vroeg stadium te informeren in de taal van de migrant, om ngo’s en vluchtelingenorganisaties te betrekken en om gebruik te maken van online media. België droeg ook een steentje bij aan deze studie: u kan het rapport in bijlage raadplegen (enkel in het Engels).