Home

Syrische vluchtelingen: onderzoeksmissie in Turkije

19/06/2014
De 75 Syriërs die in 2014 hervestigd zullen worden in België, verblijven momenteel in Turkije. De partners zijn begonnen met de voorbereidingen voor hun hervestiging.

In het kader van het Europees hervestigingsprogramma, heeft België zich ertoe verbonden om 100 vluchtelingen te hervestigen in 2014, waaronder 75 Syriërs. Net zoals veel andere Europese landen levert ook België inspanningen om de Syrische vluchtelingen ter hulp te komen, meer bepaald via het hervestigingsprogramma.De 75 Syriërs komen in het tweede semester van 2014 aan in België, in het najaar. De samenstelling van de groep is nog niet gekend maar we weten wel al waar ze vandaan komen: de personen die geselecteerd zullen worden verblijven momenteel als vluchtelingen in stedelijk gebied in Turkije. Het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties (UNHCR) is momenteel bezig met de identificatie van de vluchtelingen die aan België zullen worden voorgedragen. Het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) zal in de loop van september een missie organiseren naar Turkije en een gehoor afnemen van de voorgedragen vluchtelingen.Ter voorbereiding hebben Fedasil (verantwoordelijke voor de aankomst, de transfer, de eerste opvang en de begeleiding van de vluchtelingen tot aan de integratie) en IOM België begin juni een onderzoeksmissie gedaan in Turkije. De bedoeling was om er de verschillende partijen die betrokken zijn bij dit project te ontmoeten: de Belgische ambassade, het kantoor van IOM in Turkije, UNHCR en de verschillende ngo's die zich inzetten voor de vluchtelingen. Fedasil heeft ook een eerste overzicht gekregen van het profiel van de vluchtelingen die hervestigd zullen worden.Turkije telt momenteel bijna een miljoen Syrische vluchtelingen, die in kampen aan de Syrische grens of in stedelijk gebied verblijven. Heel wat Europese landen voeren regelmatig hervestigingsmissies uit voor vluchtelingen van diverse origine.Foto : ©UNHCR