Home

Syriërs en Congolezen hervestigd in België

20/11/2015
Sinds midden oktober 2015 arriveren de vluchtelingen die werden geselecteerd voor het hervestigingsprogramma in België.

Tussen midden oktober en midden november 2015 zijn 122 Syrische vluchtelingen – in kleine groepjes van 20 - aangekomen op het Belgisch grondgebied. Ze reisden vanuit Beiroet in Libanon waar ze toevlucht zochten voor de conflicten in Syrië. Tijdens hun eerste weken in België verbleven ze in opvangcentra. Vier centra van Fedasil nemen deel aan het hervestigingsprogramma: de centra van Florennes, Kapellen, Pondrôme en Sint-Truiden.Ook een groep Congolese vluchtelingen kwam midden november aan. In totaal reisden 58 Congolezen naar ons land vanuit Burundi, waar ze op de vlucht waren. Net zoals de Syriërs, worden ze opgevangen in centra van Fedasil voor ze naar een woning van een OCMW verhuizen. Een tweede groep Congolezen (30 personen) komt eind november aan.De selectie van deze vluchtelingen gebeurde begin 2015 door het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS), op basis van dossiers die door het VN-vluchtelingenagentschap (UNHCR) werden voorgelegd. De Syrische vluchtelingen die in september 2015 werden geselecteerd, komen eind dit jaar aan. Het zijn er ongeveer honderd.Woningen van OCMW’sDit jaar werden verschillende oproepen gelanceerd aan de OCMW’s om woningen ter beschikking te stellen voor hervestigde vluchtelingen in België. Fedasil kreeg heel wat reacties en organiseerde verschillende informatiesessies. In totaal werden 25 kandidaat-OCMW’s weerhouden voor de huisvesting en de begeleiding. Ze worden hiervoor bijgestaan door twee ngo’s: Convivial en Caritas International.